Juuret

Osuuskunta Uusruukin juuret ovat vuonna 2014 aloittaneessa opintopiirissä, jossa työskentelimme yhteiskunnallisten kysymysten parissa. Rudolf Steinerin ”Yhteiskunnallisen kysymyksen ydinkohtia” -kirjan ja Dieter Brüllin ”Antroposofinen sosiaalivirike” teoksen käsittelyn myötää ryhmässä alkoi syntyä kuva siitä millaisia näiden ajatusten pohjalta rakentuvat tulevaisuuden yhteisöt voisivat olla.

 

Opintopiiri muuttui työryhmäksi ja yhä vahvemmin alkoi tuntua siltä, että teoreettinen keskustelu ja kehittely ei riitä. Mutta miten tätä valtavan tärkeältä tuntuvaa uudistumista voisivat ihmiset viedä eteenpäin? Miten me voisimme mielekkäällä, innostavalla ja realistisella tavalla lähteä toteuttamaan tulevaisuuden yhteiskuntaa?

 

Miten voidaan luoda resurssit ja oma tie hyvinvoivaan yhteisöön, jossa saadaan yhdistettyä terve alkutuotanto veljelliseen omaan talouselämään, kuuntelevaan oikeudenmukaisuuteen ja vapauteen kehittää itseään? Miten luoda kaikelle tälle puitteet?

Nyt

Ajatus muuntuu tunteen tuoman voiman kautta tahdonvoimaksi, haluksi muuttaa maailmaa. Mistä silloin lähdetään liikkeelle? Tulevaisuuden rakentaminen vaatii pääomaa, resursseja unelman aineelliseksi rakentamiseksi. Ensimmäiseksi tarvitsemme siis taloudellisen työkalun. Sen on kuitenkin oltava muodoltaan tulevaisuudesta otettu, jotta se voi sitä luoda. Me haluamme tehdä yhdessä, palvella toisiamme ja samalla omalla toiminnallamme ja elämällämme pyrkiä luomaan säästöä, kertyvää pääomaa. Tällaiseen sopii nykyisistä taloudellisista toimintamuodoista parhaiten osuuskunta.

Osuuskunta Uusruukki perustettiin ensimmäiseksi talouden työkaluksi 12.12.2016.

Päämäärä ja tie

Uusruukin päämääränä on rakentaa yhteiskunnan hyvinvointi uudestaan, ihmisten itsensä tekemänä ja toteuttamana. Haluamme rakentaa hyvinvointia kantavaa, itsestään ja toisistaan vastuuta kantavien yksilöiden joukkoa, esimerkkiä tulevaisuuden hyvinvointiyhteisöstä. Tulevaisuus on yhteistyössä, toistemme tarpeiden kuuntelussa ja täyttämisessä.

Osuuskunta Uusruukki on tulevaisuuden hyvinvointiyhteisön taloudellinen toimija, koekenttä, jossa kehittelemme luottamukseen perustuvaa taloudellista yhteistyötä ihmisten kesken. Uusruukki mahdollistaa matkan kohti päämäärää antamalla ihmisille mahdollisuuden osallistua omilla ideoillaan osuuskunnan toimintaan ja olla mukana uuden hyvinvoinnin rakentamisessa. Luodessamme yhteistyötaloutta, osittain taloudellisin tavoittein, osittain yleishyödyllisin ja palvelevin yksiköin, voimamme kasvavat ja voimme liittää joukkoomme uusia osaajia, uusia ihmisiä upeine ideoineen. Näin olemme kaikki mukana uuden hyvinvoinnin rakentamisessa. 


Kerro meistä kaverille!

Klikkaa alla olevaa linkkiä ja vinkkaa meistä kavereillesi.

Pistetään sana kiertämään!

OSUUSKUNTA UUSRUUKKI
Y-tunnus 2802916-3

info@uusruukki.com

Ruisvainiontie 24, 37470 Vesilahti

050 432 9530 

Seuraa Facebookissa!

Seuraa Instagramissa @uusruukki