"Me teemme tien, jota kuljemme."

Pitkän matkan alussa täytyy olla nöyrä ja päättäväinen. Olemme ottamassa ensi askeleitamme ja laskemassa ensimmäisiä kiviä tälle uudelle tielle tulevaisuuteen.

 

Koska lähes kaikki taloudellinen toiminta tuntuu keskittyvän voiton maksimointiin ja valta-aseman väärinkäyttöön, meillä on pakko olla tukevasti asetettu unelma. Se on oltava päämäärä, jossa voimme ihmisten yhteistyöllä vallata yhteistyötaloudelle vähitellen kaikki ne taloudellisen toiminnan alat, jotka palvelevat perimmäisiä, todellisia tarpeita.

 

Tässä esitellään muutamia näkymiä, jotka ohjaavat lähiaikojen toimintaamme. Jotta voimme rakentaa tämän tien, me tarvitsemme paljon isomman porukan sitä rakentamaan. Osa näistä hankkeista toteutuu varmaan kyllä jo aika piankin. 


Vastauksia energiamurrokseen: Uuskone

Me uskomme, että, varsinkin ajatellessamme maatilojen muodostaman tukijalan ympärille syntyviä yhteisöjä, energiamurroksen siirtymäkaudella, kaasu muodostaa parhaan vaihtoehdon meidän olosuhteisiimme. Ruotsi siirtyi julkisessa liikenteessä aikanaan voimakkaasti maakaasun ja biokaasun käyttöön julkisessa liikenteessä. Näin syntyi kaasuautoilulle vahva jakeluverkosto. Suomessa kehitys on lapsenkengissään, mutta me aiomme osaltamme olla vaikuttamassa hajautettuun ja olosuhteisiimme sopiviin energiavaihtoehtoihin. Maaseudulla on hyvinkin mahdollista voimia yhdistämällä rakentaa myös omia biokaasulaitoksia, jotka voivat liikenteen lisäksi palvella myös asumisen energiatarpeita.

 

Teknisiä ratkaisuja ja käytettyä konekantaa erilaisiin tarpeisiin tarjotaan tulevaisuudessa joko osuuskunnan omana toimintana tai yhteistyökanavien ja verkostojen kautta. Tarkoitus on rakentaa ajan ja yhteistyön avulla myös varaosa -ja huoltopalveluja tämän liikkumistavan ympärille. Tällä hetkellä valtio tuntuu unohtaneen kaasuvaihtoehdon liikennekaarikaavailuissaan, mutta onneksi Gasum kuitenkin tarjoaa vaikkapa kiinteällä hinnalla tätä käyttövoimavalintaa.

Alkutuotanto ja jatkojalostus

Uusruukin tulevaisuus on juureva ja alkutuotantoon sidottu. Luontoyhteys ja todellisen kestävän kehityksen konkreettinen tie on meidän sydämemme syke. Nyt perustettava ruokayhteisö perustaa työnsä myös olemassa olevien tilojen kanssa tehtävään yhteistyöhön. Osuuskuntamme jäsenistössä on vahva edustus Kurjen tilalta. Jatkojalostushankkeita on jo vireillä. Myös sosiaalinen maatalousmalli, jossa tarjotaan palstaviljelymahdollisuuksia on työn alla.

Haluamme saada samansuuntaiset ja samalla mittakaavalla toimivat yritykset yhteistyöhön, jossa kaikkien edut kohtaavat hedelmällisellä tavalla. Jatkojalostushankkeista jaamme tarkempaa tietoa niiden saadessa muotoa.

Nyt koemme ruokayhteisö Uuskaupan varsin tärkeänä koepallona paremmin toimivien yhteistyömuotojen kehittelyssä. Toivomme tosiaan, että esimerkkimme onnistuessaan auttaa muita keräämän paikallisia uusia yhteisöjä. Tällaisen aloitteen noustessa toivomme, että otat meihin yhteyttä, koska voimme tarjota valtakunnalliset hankintakanavat verkkokauppoineen käyttöösi, täydentämään lähiruokavalikoimaasi. Autamme mahdollisuuksien mukaan myös kaikilla muilla tavoilla. Tällaisessa tapauksessa keräät "kantavien asiakkaiden" joukon, saat meidän tukemme toimintasi käynnistämiseksi ja toimita palkallisena kauppiaana yhteisössäsi Uusruukin ehtojen mukaisesti, Uusruukin palkkalistoilla.


Työtä Suomeen, Uustyö!

Osuuskunta Uusruukki tulee tulevaisuudessa tarjoamaan työvoimapalveluita. Kaikki toimintamme tähtää siihen, että saamme todellisia ja aitoja työpaikkoja syntymään verkostomme kautta. Viralliset järjestelmät eivät vastaa enää mitenkään ihmisten elämää, joten tämäkin asia täytyy hoitaa varmaan itse, porukalla. Tämä on hyvin pitkälle koko osuuskuntaidean ydintä ja erityisesti Uusruukin toimintaa.

 

Me perustamme virtuaaliseen ympäristöömme työtorin, jossa voit esitellä itsesi kykyinesi ja tarpeinesi. Halutessasi voit laskuttaa työtäsi meidän palvelumme välityksellä. Me myös tulemme, toivottavasti, osuuskuntana tarjoamaan itse töitä kasvavassa organisaatiossa. Meidän kauttamme voit  tehdä työtä omilla ehdoillasi, ryhtymättä yrittäjäksi, osa-aikaisesti tai täysaikaisesti. Tarjoamme luonnollisesti Uusvoima-työtoriamme  myös hyviä tekijöitä etsiville yrityksille. Tätä palvelua kehitetään rinnan Uusjakopalvelun kanssa.

Raha, ikuisuusongelma? Tulevaisuus turvataan omalla rahalla!

Ymmärrys kotimaamme taloudellisista ongelmista on päättäjienkin piirissä todella heikolla tasolla. Tai ehkä tietoa on, mutta salattujen tavoitteiden takia esitetään täysin todellisuutta vastaamattomia väitteitä, joilla perustellaan äärimmäisen tuhoisia päätöksiä.

 

Yksi suurimmista ongelmistamme on rahan jatkuva pakeneminen kierrosta. Meillä ei yksinkertaisesti ole pelimerkkejä riittävästi siihen, että voisimme keskenämme vaihtaa, työtä, palveluja ja tuotteita keskenämme. Tuijottelemme sitten toisiamme ja ihmettelemme, miksi mitään ei tapahdu, vaikka kaikilla on ihan samat resurssit kuin ennenkin. Näin kävi aikanaan mm. Sveitsissä. Laskusuhdanteen aikana ihmiset siellä sitten päättivät perustaa oman rahan, jotta hanskat saadaan naulasta ja talous liikkeelle: perustettiin valtiolliselle rahalle rinnakkainen WIR-niminen valuutta ja sitä hallinnoiva pankki.

 

Meidän on ymmärrettävä, että omassa piirissämme kiertävä raha on paljon arvokkaampi kuin jollekin ylikansalliselle korporaatiolle annettu euro. Meillä on tällä hetkellä valtava ongelma ihmisten keskinäisessä vaihdossa toimivan rahan puutteesta. Kun me saamme riittävästi ihmisiä ja palveluita osuuskuntamme piiriin, voimme perustaa osuuskunnan sisäiseen vaihtoon perustuvan valuutan, joka kiertää mahdollistamassa meidä työtämme, meidän elinkeinojamme ja mahdollisuuksiamme. Valuutta voi olla puhtaasti kirjanpidollinen järjestelmä Uusruukin käyttäjien keskinäisessä vaihdossa.

Tähän tavoitteeseen pääseminen edellyttää tosiaan jonkinlaista kokoa ja kirjoa taloudelliselta yhteisöltämme. Suunnitelmat tämän valuutan käyttöönotosta ovat pitkällä ja muista rahoista poiketen rahan liikkeellelaskija, eli Osuuskunta Uusruukki ei pyri oman voiton tavoitteluun, vaan tähän yhteisöön kuuluvien ihmisten mahdollisuuksien parantamiseen.

Uushoiva, vaihtoehto jättiläisille

Uusruukki keskityy tärkeisiin toimialoihin. Meillä Suomessa on menossa hämmentävä ja huolestuttava uudistus koko sosiaalitoimen alueella. Nykyinen politiikka suosii järjestelmällisesti valtavia palveluntuottajia. Me näemme, että ihmiskasvoinen osuuskunta on muoto, joka voi toimia kilpailukykyisesti ja inhimillisesti tälläkin sektorilla. Kun me yhdistämme voimiamme osuuskunnassa, meistä tulee suurempi ja voimakkaampi, varteen otettava.

Uusruukki toimii tällä hetkellä aktiivisesti hoivapalveluiden mahdollisuuksien kartoittamisessa ja toimintojen kehittämisessä. Kotisivuille tulee ajankohtaisosio, jolla kerrotaan eri hankkeiden edistymisestä. Jos sinua kiinnostaa tämän alan toiminnan kehittäminen jossakin päin Suomen niemeä, ota meihin yhteys.

Uustaito, osaaminen oikeutena

Haaveissamme on myös oppimisverkosto. Jos ja kun me saamme tämän pyörän vauhtiin -  ja voittoa tavoittelevat osamme ovat saaneet meidät kasvavaksi ja voimistuvaksi - haluamme saada aikaan "täydentävän oppimisen opiston". Meillä on etenkin käsityötaitojen osalla menossa valtava osaamiskato. Monet arvokkaat vanhat taidot katoavat. Yhdistettynä oivaltavilla tavoilla nykyaikaiseen tekniikkaan ja paikallisrahatalouden tuomaan tukeen käsityölle, mahdollisuudet uuden elinvoimaisen paikallisen tuotannon ja talouden pyörittämiseen ovat aivan toisella tasolla kuin tukehtuvassa nykyisyydessä.

 

Me tarvitsemme myös teoreettista tietoa. Etenkin yhteiskunnallisten kysymysten todellisuutta vastaava käsittely ja oppiminen suorastaan huutavat puuttumistaan.

 

Tällaiset kuvat tulevaisuudesta ja yhteistyöstä ovat meille tärkeämpiä kuin oma rikastumisemme. Tulevaisuus on tahdon asia ja tahto syttyy innostuksen ahjossa.

Kerro meistä kaverille!

Klikkaa alla olevaa linkkiä ja vinkkaa meistä kavereillesi.

Pistetään sana kiertämään!

OSUUSKUNTA UUSRUUKKI
Y-tunnus 2802916-3

info@uusruukki.com

050 432 9530 

Seuraa Facebookissa!

Seuraa Instagramissa @uusruukki